Duurzaam. Wat verstaan we daar eigenlijk onder?

Het gebruik van duurzame oplossingen betekend dat we rekening houden met de beperkte voorraden die de aarde ons aan

grondstoffen kan bieden voor het genereren van energie. Iets is schaars als er productiefactoren voor moeten worden

aangewend (opgeofferd), die voor iets anders gebruikt kunnen worden. Deze productiefactoren worden dus onttrokken 

aan hun alternatieve aanwendbare richting. In de praktijk geld dit nagenoeg voor alle energiebronnen die wij gebruiken.

Het is dan ook de kunst om energie op te wekken zonder daarvoor een schaars goed aan te wenden. Door bijvoorbeeld

gebruik te maken van zonne-energie. door middel van zonnepanelen. Gratis en niet schaars.